องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเวลาที่รับลงทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีให้ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ดำรงธรรม ปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 804
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเว็ปไซต์ และFacebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์ประจำหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file โครงการลดใช้พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านพะเนาหมู่ที่๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file เชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอนอินหมู่ที่๔ ซอยบ้านนายจรูญ ทองเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 239
81 - 100 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา