องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเว็ปไซต์ และFacebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์ประจำหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file โครงการลดใช้พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านพะเนาหมู่ที่๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file เชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอนอินหมู่ที่๔ ซอยบ้านนายจรูญ ทองเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file ประกาศจังหวัดนครราชสีมา มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(P.M.2.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรัง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file คู่มือการสังเกตุวัตถุต้องสงสัยสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file คู่มือคำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันการก่อการร้ายสำหรับประชาชนทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file คู่มือการป้องกันการก่อการร้ายฉบับพกพา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file การประกาศผลการสรรหาการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็ยพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file คู่มือการสังเกตุวัตถุที่ต้องสงสัยสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 265
81 - 100 (ทั้งหมด 124 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา