ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : 95dat5WSun53401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้