องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file วารสารประชาสัมพันธ์รายงานการปฏบัติงานประจำปี2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file ประกาศรายชื่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file ประกาศเวลาที่รับลงทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีให้ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ดำรงธรรม ปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1777
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเว็ปไซต์ และFacebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์ประจำหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 366
insert_drive_file โครงการลดใช้พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านพะเนาหมู่ที่๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file เชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอนอินหมู่ที่๔ ซอยบ้านนายจรูญ ทองเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 258
101 - 120 (ทั้งหมด 155 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา