messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพรชัย อิ่มหาญ (Mr.Pornchai Imhan)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0918286080
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ (Mr.Piamsak Kaenchan)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0994495505
นางสาว ดรุณี แท่นพุดซา (Ms.Darunee Tanputsa)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819558477
นางสาวณภัทชา ชิดมะเริง (Ms.Naphutcha Chidmaroeng)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0872531910
นางสาว ยมุนา จิตต์หมื่นไวย (Ms.Yamuna Jitmuanwai)
นักวิชาการศึกษา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)
โทร : 0615864853
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ (Mr.Piamsak Kaenchan)
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)
โทร : 0994495505

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา