messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder กองการศึกษา
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ยมุนา จิตต์หมื่นไวย (Ms.Yamuna Jitmuanwai)
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯ)
นางกัญญา แก้วพินิจ (Mrs.Kanya Kaewphinit)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนุจรี ดีนวนพะเนา (Ms.Nutjaree Dinuanphanao)
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ดูแลเด็ก)

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา