องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file นโยบายท้องถิ่นปลอดบุหรี่
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file รายงานสรุปการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงาน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : pageview20

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านพุดซา หมู่ 2 บริเวณวัดตะวันออก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview86
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 เส้นจากบ้านนายสุ่ม คงสังมะเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview77
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านหนองสายไพร หมุู่ 3 บริเวณบ้านนายณรงค์ ชัยมะเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านพะเนา หมู่ 5 ซอยบ้านนายจำเริญ วิจารณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 บริเวณแยกทางเข้าบ้านนางบาง แก้วกระโทก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview71

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview187
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview229
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview231
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview375

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา