องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลพะเนา ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างส่่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : pageview46

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ ๑ ต่อ ของเดิมฝั่งบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเล ไปลำตะคองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศโครงการรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูป ตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ ๑ ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ 6 จากบ้านพ.ต.ญ.สุกัญญา วิบูรณ์สุขสันต์ไปทางบ้านนางสายฝน สนพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ต่อของเดิมฝั่งบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเลไปลำตะคองเก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชาย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview32

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview94
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview123
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : pageview200

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา