องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box ฝ่ายบริหาร
น.ส.พัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ (Ms.Phatnaree Kulrattanapan)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 11
นางทิพย์สุกาญจน์ มากคง (Mrs.Thipsukarn Makkhong)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 17
นายสมาน ยอมมะเริง (Mr.Saman Yommaroeng)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 17
นายอานนท์ โพธิบัติ (Mr.Anon Potibat)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 16


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา