องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เพื่อลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ ประจำปี 2566 ณ วัดมะเริงน้อย [22 มีนาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2566 [20 มีนาคม 2566]
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหาย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กรณีไฟไหม้บ้าน [10 มีนาคม 2566]
ประชุมหารือสำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV บนถนนสายหลักและจุดเสี่ยงอันตรายในชุมชนพื้นที่ตำบลพะเนา [23 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [20 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [20 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุมเรื่องการจัดการขยะภายในเขตตำบลพะเนา [10 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสายไพร หมู่ 3 ตำบลพะเนา ไปทางวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน(ศูนย์หนองระเวียง) [7 กุมภาพันธ์ 2566]
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 กำหนดการตั้งแต่วันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2566 [6 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดมะเริงใหญ่ [30 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 78 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา