องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพะเนา ประจำปี 2566 [20 พฤศจิกายน 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็ก ประจำปี2566 [10 พฤศจิกายน 2566]
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากน้ำลำตะคองเก่าที่เอ่อล้นไหลเข้ามาบริเวณบ้านเรือนที่อยู่อาศัย [17 ตุลาคม 2566]
โครงการ “ปลูกป่าภายในเขตตำบลพะเนา” ประจำปีงบประมาณ 2566 [25 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลพะเนา ประจำปี พ.ศ.2566 [20 กันยายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [18 กันยายน 2566]
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพะเนา ประจำปี 2566 [13 กันยายน 2566]
โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 [4 กันยายน 2566]
โครงการ “พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ 2566 (อบรมเรียนรู้ผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์) [23 สิงหาคม 2566]
ประชุมสภา อบต.พะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [15 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 106 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา