องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
camera_alt ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย นางสมนึก บุญหลง [1 พฤศจิกายน 2565]
ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565 [19 ตุลาคม 2565]
การเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ผู้สูงอายุตำบลพะเนา ประจำปี 2565 [3 ตุลาคม 2565]
ดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องจากพายุโนรู [30 กันยายน 2565]
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.พะเนา เกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพะเนา [19 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 [10 กันยายน 2565]
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [5 กันยายน 2565]
การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้พิการ ประจำปี 2565 หลักสูตรการทำมาลัยผ้าขาวม้า [30 สิงหาคม 2565]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.พะเนา เกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพะเนา [22 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [5 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 59 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา