messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองช่าง
นางสาวณภัทชา ชิดมะเริง (Ms.Naphutcha Chidmaroeng)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นาย ธุระกิจ พะนา (Mr.Thurakij Pana)
นายช่างโยธา
นางสาวณัฐชญา ปานโตนด
นายช่างโยธา
- ว่าง -
วิศวกรโยธา
นาง จุฑามาศ ฤทธิ์แขก (Mrs.Juthmas Ritkhaek)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมพร ทรงผูกจิตร (Mr.Somporn Shongphukjit)
คนงานทั่วไป
นายวสันต์ แก้วพิมเมือง (Mr.Wasan Kaewpimmueamg)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานภาคสนาม)
นายบุญเลิศ ยมพิมาย (Mr.Bunlert Yomphimai)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานภาคสนาม)
นายจิรายุทธิ์ พิณศิริ (Mr.Jirayut Pinsiri)
พนักงานจ้างเหมา (งานภาคสนาม)

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา