องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านพุดซา หมู่ 2 บริเวณวัดตะวันออก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 เส้นจากบ้านนายสุ่ม คงสังมะเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านหนองสายไพร หมุู่ 3 บริเวณบ้านนายณรงค์ ชัยมะเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านพะเนา หมู่ 5 ซอยบ้านนายจำเริญ วิจารณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 บริเวณแยกทางเข้าบ้านนางบาง แก้วกระโทก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 ซอยบ้านนายบุญ ยิ่งยงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ 2 บริเวณเลียบลำตะคองเก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 บริเวณบ้านนายสำเริง คงสมแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพุดซา หมู่ 2 ต่อของเดิมเชื่อมรางน้ำประชารัฐของหมู่บ้านไปทางบ้านนายสมพงษ์ เอี่ยมเสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 บริเวณซอยบ้านนายอุดม ด่านต้องกระโทก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ 5 บ้านพะเนา ซอยนายปรีชา อินทร์สุวรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 เส้นบ้านนายใย ธรรมมะเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 เส้นเลียบทางรถไฟไปหนองหว้า(ต่อของเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ่บ้านพะเนา หมู่ 5 บริเวณบ้านนายแสวง จันทร์พวก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 ด้านหลังวัดมะเริงใหญ่ -ดต.อนุชา ฟ้าคะนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 เชื่อมต่อโครงการเดิมบริเวณศาลตาปู่ไปทางร้านค้าเพชรมีนาค้าไม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 บริเวณซอยบ้านนายเล็ก ต้อยหมื่นไวย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ 6 บริเวณต่อของเดิม บ้านนายสุรยุทธ นาเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 เส้นบ้านนางสวาท อาจอินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่6 เส้นกลางหมู่บ้านจากบ้านนางปิ่น แก้วบุญ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 222
1 - 20 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา