องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 จากบ้านนางทองมี นามมะเริง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายสุเทพ แก้วมะเริงไปทางบ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ช่วงที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 จากบริเวณบ้านนายเพชร ปรุงมะเริงไปทางบ้านนายสุพจน์ ปรุงมะเริง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 บริเวณบ้านนายสมจิตร เสาพะเนาไหลไปเชื่อมรางระบายน้ำเดิม
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (2 ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 บริเวณสระน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อของเดิม)ไปทางมหาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 บริเวณสระน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อของเดิม)ไปทางมหาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 ไปทาง มทร.อีสาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวหินคลุกเลียบลำตะคองเก่าทั้ง 2 ฝั่ง บ้านยองแยงหมู่ 8,บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7,บ้านพะเนา หมู่ 5,บ้านมะเริ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ 5 ต่อของเดิมซอยบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพุุดซา หมู่ 2 ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายสมพงษ์ เอี่ยมเสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปูผิวจราจร แอสฟัสติกคอนกรีต บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 บริเวณต่อจากถนนยกระดับ ค.ส.ล.เดิมบ้านนางเปลียว ไขโพธิ์ไปทางหน้าวัดบ้านย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปูผิวจราจร แอสฟัสติกคอนกรีต บ้านพะเนา หมู่ 5 จากปากซอยโรงน้ำชุมชนไปทางบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 ซอยนายไพจิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ซอยกลางบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านพะเนา หมู่ 6 บริเวณบ้านนายไพศาล ประภาวะดิลก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยองแยงหมู่ 8 ต่อจากของเดิมเส้นสระโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 ซอยบ้านนายสมาน ยอมมะเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านมะเริงน้อย หมู่1 บริเวณซอยบ้านนางสมนึก ถึงอินทร์ไปทางคลองชลประทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา