องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ 5 บริเวณบ้านนายสมควร ดีชาญพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านยองแยง หมู่ 8 (บริเวณบ้านนายสง่า ขำเทศเจริญไปทางศาลตาปู่) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 (เชื่อมรางเดิมบ้านนางต้อย โยงทองหลางไปทางบ้านนางหมิน ต้อยหมื่นไวย) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ 6 บริเวณต่อของเดิมงบ 5 ล้านเส้นเลียบทางรถไฟเชื่อมบ้านหนองสายไพร หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ ๖ หน้า สภต.มะเริงไปทางสถานีรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายนำ้ บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ราคากลางโครงการอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 ซ่อยต่อจากบ้านนายวรพันธ์ กิไทย ไปทางหนองกระโปน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ 6 หน้า สภต.มะเริงไปทางสถานีรถไฟ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่6 ซอยโรงน้ำมันบ้านผู poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพุดซา หมู่2 ทางเข้าหมู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระน้ำ บ้านพุดซา หมู่2 ประจำปีงบประมาณ2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ประกาศราคากลางถนน คสล.บ้านมะเริงน้อย ม.1 เส้นเลียบคลองชลประทาน(บ้านนางมาริษา หนุนกระโทก) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในสำนักงาน อบต.พะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะเนา ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ยองแยง ม.9เชื่อมลำตะคองเก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ยองแยง ม.9(หนองกระทุ่ม) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
41 - 59 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา