องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file บทความประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 199
find_in_page โครงสร้าง อบต.พะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่อง การรับโอน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file ขอเชิญชาวโคราชเข้าร่วมสมัครอบรมออนไลน์ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างการรับรู้การจัดงานศิลปะนานาชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเรื่อง อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.พะเนา เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.พะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 404
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file ประกาศอัตราว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 402
insert_drive_file ประกาศรับโอน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 504
insert_drive_file ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 570
insert_drive_file ประกาศเรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 570
insert_drive_file แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 385
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัตหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2563 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 156
photo ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 408
41 - 60 (ทั้งหมด 124 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา