องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : นักพัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : นักพัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานสรุปการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงาน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลพะเนา ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คู่มือโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file โรคฝีดาษลิง ฝีดาษวานร หรือ Monkeypox poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 54
find_in_page ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะออนไลน์ สำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 103
photo "สื่อประชาสัมพันธ์ อันตรายจากบุหรี่" poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 45
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 79
photo ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าทีี่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดการความรู้(Khowledge Management):KM 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนาเรื่องการมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่องการมอบอำนาจของนายกให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-9) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ.2565 และประก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 155
21 - 40 (ทั้งหมด 148 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา