องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ อบต.พะเนา ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
insert_drive_file ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องสถานการณ์ไฟป่า 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file ผลสอบธรรมศึกษาชั้นโทระดับอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 394
insert_drive_file การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานจ้างรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file ประกาศขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file ประกาศรับสมัครพนังงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file วารสารประชาสัมพันธ์รายงานการปฏบัติงานประจำปี2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file ประกาศรายชื่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file ประกาศเวลาที่รับลงทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีให้ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ดำรงธรรม ปี๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 661
61 - 80 (ทั้งหมด 124 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา