องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 588
insert_drive_file ประกาศเรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 657
insert_drive_file แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัตหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2563 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 162
photo ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 462
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 381
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ อบต.พะเนา ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
insert_drive_file ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องสถานการณ์ไฟป่า 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 369
insert_drive_file ผลสอบธรรมศึกษาชั้นโทระดับอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 406
insert_drive_file การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานจ้างรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file ประกาศขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศรับสมัครพนังงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file วารสารประชาสัมพันธ์รายงานการปฏบัติงานประจำปี2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ประกาศรายชื่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 241
61 - 80 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา