ชื่อเรื่อง : ประกาศอบต.พะเนาเรื่องการมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.

ชื่อไฟล์ : 7fnJOJdFri34045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้