ชื่อเรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประะเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อไฟล์ : n26DxLJFri50113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้