ชื่อเรื่อง : การแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อไฟล์ : T3VT6pRWed25707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้