องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow การส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและการป้องกันการผิดจริยธรรม
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ อบต.พะเนา 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file นโยบายกำกับองค์กรที่ดี2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
21 - 27 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา