ชื่อเรื่อง : การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2563

ชื่อไฟล์ : arI3guUFri35401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้