messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 41
สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 57
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 40
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 56
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 40
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 79
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 64
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 114
รายงานสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัด อบต.พะเนา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 109
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 106
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 80
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 95
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 95
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 92
สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 178
รายงานผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 173
รายงานผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 183
รายงานผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 259
รายงานผลการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 173
21 - 40 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา