messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 52
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 42
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 39
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 37
find_in_page รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 37
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 42
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 40
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 55
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 47
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 49
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 81
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 47
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 84
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 86
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 44
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 47
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 60
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา