messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 75
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 80
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 80
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 40
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 43
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 55
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 39
สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 54
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 38
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 53
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 36
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 76
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 48
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 41
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 113
รายงานสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัด อบต.พะเนา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 108
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 106
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 78
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 91
รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 92
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา