องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัด อบต.พะเนา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา