องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow การส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและการป้องกันการผิดจริยธรรม
insert_drive_file วุฒิบัตรหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลพะเนาประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file เกียรติบัตรเข้าร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศการกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file การส่งเสริมให้ข้าราชการเรียนรู้เกี่ยวกับการสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 725
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมของข้าราชการของอบต.พะเนา พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 309
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา