องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow แผนพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file แผนการจัดการความรู้ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file แผนการจัดการความรู้ knowledge Management ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ information technology master plan พ.ศ 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file แผนจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
insert_drive_file แผนการจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2560 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 314
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา