messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
อยากทราบว่าตอนนี้อายุ 59 ปี เกิดเมื่อ 3 กันยายน 2503 จะลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตอนไหนคะ ผู้สูงอายุ เมื่อ : 2019-11-07 13:33:11 ดู : 65 0
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท 1. ใครได้รับบ้าง? 2.เกณฑ์รายได้ของคนในครอบครัว? 3.ขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน? 4. พ่อแม่มีประกันสังคมขอใช้สิทธิ์ได้ไหม? 5. เคยลงทะเบียนแล้วต้องลงทะเบียนใหม่ไหม? 6.ใช้บัญชีธนาคารอะไรบ้าง? 7.ลงทะเบียนเมื่อไร จึงจะได้รับในรอบเดือนตุลาคมนี้? 8.จะได้รับเงินย้อนหลังหรือไม่? โสรยา เมื่อ : 2019-11-07 13:27:26 ดู : 291 1
มารยาทในสถานที่ราชการ สถานที่ราชการ ได้แก่ ที่ทำการของทางราชการ เช่น กระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการเขตหรืออำเภอ และสถานที่อื่นที่นับเนื่องในราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของทางราชการ เช่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สถานที่เหล่านี้เป็นที่ทำงานของข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานนั้นๆ ย่อมมีประชาชนไปติดต่ออยู่เสมอ ดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงควรรักษามารยาทและปฏิบัติดังต่อไปนี้ มารยาทของผู้ปฏิบัติงาน 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 2. ทำงานตรงเวลาและเต็มเวลา 3. ไม่ทำงานส่วนตัวในเวลาปฏิบัติราชการ รวมทั้งไม่ชวนผู้อื่นสนทนาในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน 4. ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย หรือไม่สนใจเมื่อมีผู้มาติดต่องาน 5. ช่วยกันรักษาความสะอาด ประหยัด และรักษาทรัพยสินทางราชการรวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้หรือ ไปเป็นของส่วนตัว 6. พูดจาสุภาพ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่หยอกล้อเล่นหัวกันเกินควร 7. ไม่แสดงกิริยา ข่มขู่หรือพูดจาดูหมิ่น เหยียดหยามผู้มาติดต่องาน 8. ให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรม และให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อในราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้า 9. ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของข้าราชการโดยอนุโลม มารยาทของผู้มารติดต่องานในสถานที่ราชการ ควรมีมารยาทดังนี้ 1. แต่งการสุภาพเรียบร้อย 2. พูดจาสุภาพ ไม่ส่งเสียงดัง 3. ไม่พร่าเวลาของทางราชการด้วยการชวนสนทนาหรือพูดธุรกิจส่วนตัวนานเกินควร 4. ไม่ถืออภิสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่สมควรเพื่อลัดขั้นตอนแห่งการติดต่อตามลำดับก่อนหลัง 5. ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทำความสกปรกรกรุงรัง ช่วยกันประหยัดและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ banana เมื่อ : 2019-10-18 08:42:10 ดู : 61 0
การห้ามพนักงานรับประทานบนสำนักงาน ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ พนักงานก็ยังไม่เกิดความกระจ่างอยู่ดี ถึงแม้ว่า ให้ไปทานที่โรงอาหาร พนักงานก็เกิดคำถามตามมาอยู่ดีว่า แล้วทานที่สำนักงานจะเป็นอะไรไป ทำไมต้องให้พนักงานเดินไปที่โรงอาหารให้เสียเวลา แทนทีรับประทานอาหารเสร็จแล้ว จะได้ทำงานได้เลย ไม่ต้องเดินทาง สะดวก รวดเร็ว นั่นคือมุมมองพนักงาน แต่สำหรับมุมมองผู้บริหารมองว่า การรับประทานอาหาร สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ความสะอาด กลิ่นอาหาร เมื่อมีสองประเด็นนี้ สิ่งที่ตามมาก็คือ สัตว์จำพวก หนู แมลงสาบ ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค ก็จะตามมา และปัญหาในระยะยาวก็คือ กลิ่นอาหารที่สะสมทุกวัน จะไปอยู่ในแอร์ หมักหมม จนเกิดเป็นเชื้อแบบทีเรีย มีกลิ่นเหม็น เมื่อเปิดแอร์ใหม่ๆ สำหรับสำนักงานที่เป็นจุดที่ต้องใช้รับลูกค้าของบริษัทอยู่เป็นประจำ ก็จะทำให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ได้ต่อองค์กรตามมา ดังตัวอย่าง ถ้าเราไปติดต่อที่บริษัทแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงพักกลางวัน พนักงานกำลังรับประทานอาหารอยู่ เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อ จะเกิดภาพอย่างไร ทั้งกลิ่นรสชาดอาหารอีสาน อาหารเหนือ ใต้ ในมุมมองของลูกค้าจะมองว่า บริษัทไม่มีความเป็นมืออาชีพ เรื่องของการบริหารจัดการสำนักงาน พนักงานยังขาดความเป็นระเบียบ ในการับประทานอาหาร โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น จะมีความเป็นระเบียบ สำหรับเรื่องนี้มาก ฉะนั้นมุมมองของพนักงาน เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร จำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดความรู้สึกว่า พนักงานจะต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทเอาไว้ ให้เกิดความเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติงาน เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ AEC ในไม่ช้านี้ การออกประกาศดังกล่าว บางครั้งคิดว่าพนักงานระดับล่างเข้าใจแล้ว แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่ใช่ หน้าที่ของหน่วยงาน HR และ Line Manager จะต้องเป็นผู้ทำความเข้าใจให้กับพนักงานทราบ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในลักษณะเช่นนี้ สำรวย เมื่อ : 2019-10-17 15:00:19 ดู : 87 0
ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร เราชอบ เราบ่ผิดท่านมาล้าง ดาบนั้นคืนสนอง Saman เมื่อ : 2019-08-02 11:40:34 ดู : 253 1

ทั้งหมด 6 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา