องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder รายงานการประชุมคณะกรรมการ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
22 กันยายน 2566
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ครั้งที่ 4/2566 โดย : กองสาธารณสุขฯ เปิดอ่าน : 6
21 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 1/2566 insert_drive_file รายงานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลพะเนา เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลท โดย : กองสาธารณสุขฯ เปิดอ่าน : 1
9 มิถุนายน 2566
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ครั้งที่ 3/2566 grade โดย : กองสาธารณสุขฯ เปิดอ่าน : 13
6 มิถุนายน 2566
find_in_page รายงานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : กองสาธารณสุขฯ เปิดอ่าน : 31
15 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file รายงานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ครั้งที่ 2/2566 poll โดย : กองสาธารณสุขฯ เปิดอ่าน : 55
25 มกราคม 2566
insert_drive_file การจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนสุขภาพ poll โดย : กองสาธารณสุขฯ เปิดอ่าน : 60
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา