องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
settings งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
25 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file แผนป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2566 โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 3
18 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รู้ทันภัยพิบัติจากธรรมชาติ poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 43
8 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รายนางปราณี หอมชื่น poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 35
6 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1/2565 poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 38
17 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 2565 poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 55
24 ธันวาคม 2564
insert_drive_file คำสั่งหน้าที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปี2565 poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 46
8 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเขตตำบลพะเนา poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 49
8 เมษายน 2564
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศการสงกรานต์2564 poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 46
12 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีไฟไหม้บ้านนางพิชชา พลมา poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 50
19 มกราคม 2564
insert_drive_file ขอส่งประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือประชาชน 2565 poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 47
19 มกราคม 2564
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 48
19 มกราคม 2564
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอัคคีภัย poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 47
17 กันยายน 2563
insert_drive_file รายงานการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 43
23 เมษายน 2563
insert_drive_file ขอส่งรายงานเหตุด่วนด้านสาธารณภัย poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 44
9 มีนาคม 2563
insert_drive_file การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 47
17 กุมภาพันธ์ 2563
insert_drive_file รายงานเหตุไฟไหม้ในเขตตำบลพะเนา poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 44
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา