messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
settings งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศการสงกรานต์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 196
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 536
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการสงกรานต์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 136
คำสั่งหน้าที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 168
แผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอากาศหนาว 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 76
การป้องกันอัคคีภัยในช่วงอากาศหนาวเย็น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 52
แผนป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 116
ประชาสัมพันธ์รู้ทันภัยพิบัติจากธรรมชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 113
รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รายนางปราณี หอมชื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 111
รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 84
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 132
คำสั่งหน้าที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 115
รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเขตตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 86
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศการสงกรานต์2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 177
รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีไฟไหม้บ้านนางพิชชา พลมา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 113
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 91
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 76
ขอส่งประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือประชาชน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 92
รายงานการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 91
ขอส่งรายงานเหตุด่วนด้านสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 295
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา