องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
mail จดหมายข่าว
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวผลการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกตำบลพะเนา ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวผลการดำเนิงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 232
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา