องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
mail จดหมายข่าว
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวผลการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 236
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา