องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
mail จดหมายข่าว
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนกันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนสิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนมิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 2
find_in_page ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนเมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 100
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา