messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
verified_user การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 96
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้แก่ข้าราชการกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 394
โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช.และการป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 428
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา