องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 2334
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ิแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 183
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565เพิ่มเติมครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 365
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 421
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.พะเนา 2563-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 472
insert_drive_file แผนสุขภาพชุมชน อบต.พะเนา 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 414
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2564ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2561 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2560 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 177
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา