องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 400
insert_drive_file รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 121
find_in_page รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file บันทึกแจ้งเวียนคู่มือการบริหารความเสี่ยง อบต.พะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file นโยบายบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการดำเนินการประเมินความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 374
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา