องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 306
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา