องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13
find_in_page การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file ภาพกิจกรรมข้าราชการ-พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนังกานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file แผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 400
insert_drive_file ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 373
insert_drive_file ถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบคุณธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 383
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 362
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา