องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file การส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 6
find_in_page การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file ภาพกิจกรรมข้าราชการ-พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนังกานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file แผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 394
insert_drive_file ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file ถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบคุณธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 370
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในราชการไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 859
insert_drive_file แนวทางในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file ประกาศกำหนดนโยบายและความโปร่งใส 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 346
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา