องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow นัดประชุมสภา
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 662
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 348
photo หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 1388
photo หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 9185
photo หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 385
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา