องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow แนวข้อสอบนักบริหาร-เลื่อนระดับ
insert_drive_file แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ3(เหตุการณ์ปัจจุบัน) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39431
insert_drive_file แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2746
insert_drive_file แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6018
insert_drive_file แนวข้อสอบนักบริหารระดับต้น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7611
insert_drive_file แนวข้อสอบหลักการบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5399
insert_drive_file แนวข้อสอบสายบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6222
insert_drive_file แนวคำถามอัตนัย บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5052
insert_drive_file แนวข้อสอบอัตนัย บริหารสถานศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1762
insert_drive_file แนวข้อสอบ การบริหารราชการแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2962
insert_drive_file แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4817
insert_drive_file แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5222
insert_drive_file แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3339
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา