องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file คู่มือภาษีโรงเรือนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file คู่มือภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คู่มือภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คู่มือเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คู่มือการแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file คู่มือการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file คู่มือการแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตรือถอนอาคารตามมาตรา 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file คู่มือกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 74
description คู่มือกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file คู่มือบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกาศกระบวนการขั้นตอนการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา