องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือภาษีโรงเรือนฯ
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือภาษีบำรุงท้องที่
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือการแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file คู่มือการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file คู่มือการแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตรือถอนอาคารตามมาตรา 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file คู่มือกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 60
description คู่มือกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คู่มือบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศกระบวนการขั้นตอนการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา