องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.พะเนา
insert_drive_file ประกาศลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลพะเนา ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลพะเนา ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 381
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 474
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2566 ครั้งที่1 (แก้ไข) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 (ครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2566 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลพะเนา ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file โครงการสงเคราะห์ประชาชนด้านสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file โครงการสงเคราะห์ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2565 ครั้งที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ครั้งที่3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2565 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานสาธารณะภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือรอบที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 115
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา