องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.พะเนา2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
14 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2566 ครั้งที่1 โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 3
3 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลพะเนา ประจำปี 2566 โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 5
31 ตุลาคม 2565
insert_drive_file โครงการสงเคราะห์ประชาชน โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 5
31 ตุลาคม 2565
insert_drive_file โครงการสงเคราะห์ประชาชนด้านสาธารณภัย โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 4
27 ตุลาคม 2565
insert_drive_file แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 7
6 มิถุนายน 2565
insert_drive_file รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 40
30 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2565 ครั้งที่3 poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 36
27 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ครั้งที่3/2565 poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 38
26 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 45
13 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ พ.ศ.2565 ครั้งที่2 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ เปิดอ่าน : 47
2 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 50
7 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือรอบที่1 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ เปิดอ่าน : 47
7 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานสาธารณะภัย poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 42
7 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่1) poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 42
6 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
4 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่1 poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 47
25 มีนาคม 2565
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 46
5 สิงหาคม 2564
insert_drive_file รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2564 (ครั้งที่3) poll โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดอ่าน : 46
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา