messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ประกาศเรียกประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 20
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 227
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 142
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 123
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 75
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 77
ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 134
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 128
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 116
find_in_page ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 232
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 223
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 221
ประกาศเรียนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 341
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 532
ประกาศเรียนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 340
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 332
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 334
ประกาศเรียนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2562 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 327
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 362
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา