องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file โครงการฝึกอบรม หลักสูตรบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหากิจการสภา พร้อมกรณีศึกษาการชี้มูลความผิดของหน่วยงาน ป.ป.ช.แล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file แจ้งเข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนครูต้นแบบ ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลังในเขตจั poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประะมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ "หลักการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน ด้านการเงิน การคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งกา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา