messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
Competency ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 110
Competency ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 118
Competency ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 95
Competency ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 92
Competency ตำแหน่งนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 106
Competency ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 136
Competency ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 99
Competency ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 84
Competency ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 113
Competency ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 99
Competency ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 98
Competency ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 99
Competency ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 96
Competency ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 81
Competency ตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 116
Competency ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 102
Competency ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 92
Competency ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 97
นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา