องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file Competency ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file Competency ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file Competency ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file Competency ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file Competency ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา