ชื่อเรื่อง : ซื้อชั้นอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง