ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SP C 261 DWN สีดำ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง