ชื่อเรื่อง : ซื้อหินคลุก จำนวน 45 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง