ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 88-0315 นม.จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง