ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพุดซา หมู่2 ทางเข้าหมู่

ชื่อไฟล์ : rz0qvWlTue94510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้