ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระน้ำ บ้านพุดซา หมู่2 ประจำปีงบประมาณ2

ชื่อไฟล์ : odnaV9oTue94229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้