ชื่อเรื่อง : ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์ก

ชื่อไฟล์ : 5Ict2QsTue92103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้