ชื่อเรื่อง : แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานข

ชื่อไฟล์ : As91Q5yThu111108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้