ชื่อเรื่อง : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเว็ปไซต์ และFacebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ปี๒๕๖๑

ชื่อไฟล์ : Va6SFDzTue110508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้