องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย นางสมนึก บุญหลง
รายละเอียด : วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 นายธงชัย ทองทวี ผู้อำนวยการกองช่าง นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (กรณีไฟไหม้บ้าน นางสมนึก บุญหลง บ้านเลขที่ 51 หมู่ 7 ตำบลพะเนา) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้โพส : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา